Do kiedy należy zapłacić zaliczkę na świadczenie usług (kaucję)? Do kiedy należy zapłacić pierwszą miesięczną opłatę członkowską?

Zaliczka na świadczenie usług jest płatna przed datą wprowadzenia się do biura. Pobieramy ją między datą podpisania umowy a datą wprowadzenia się. Opłatę członkowską za pierwszy miesiąc należy uregulować pierwszego dnia miesiąca. Przed wprowadzeniem się do przestrzeni WeWork trzeba uiścić obie opłaty.