Czy mogę płacić w innej walucie?

Wszystkie faktury są wystawiane w walucie lokalnej i obecnie akceptujemy wyłącznie płatności w walucie lokalnej (poza planami We Membership, które są rozliczane w USD). Jeśli musisz zapłacić w walucie obcej, możesz to zrobić za pomocą przelewu. Uwaga: zastosujemy kurs wymiany używany przez nasz bank i po zdeponowaniu Twojej płatności może powstać dodatkowe saldo należne.