Co zawiera moja miesięczna faktura?

Miesięczna faktura uwzględnia opłatę członkowską za biura, zniżki lub promocje, Twoje pakiety usług i wszelkie dodatkowe opłaty (np. dodatkową opłatę członkowską, opłatę za wymianę karty dostępu, koszty usług IT) oraz ewentualne opłaty za przekroczenie limitów wydruków lub korzystania z sali konferencyjnej. Na fakturze za dany miesiąc znajdują się opłaty za przekroczenie limitów w poprzednim miesiącu.