Jakie metody płatności oferuje WeWork? Jak zmienić lub zaktualizować informacje o mojej metodzie płatności?

Dostępne metody płatności zależą od rynku działania i będą widoczne na umowie członkowskiej podczas podpisywania oraz w zarządzaniu kontem. Dane rozliczeniowe trzeba podać dla każdej lokalizacji WeWork, z której przestrzeni się korzysta. Informacje o metodzie płatności można zmienić lub zaktualizować w dowolnym momencie na karcie „Metoda płatności” w zarządzaniu kontem.

Do zarządzania kontem i zarządzania metodami płatności mają dostęp wyłącznie główni członkowie społeczności.