Jak można wyświetlić swoją fakturę?

Faktury można wyświetlać na karcie „Transakcje” w narzędziu Menedżer konta. Faktura za bieżący miesiąc znajduje się na górze listy, ale na tej samej stronie można także uzyskać dostęp do faktur z wcześniejszych miesięcy. Zwracamy uwagę, że jeśli poprosisz o zmiany na fakturze po upływie pierwszego dnia miesiąca, mogą zostać wygenerowane dodatkowe faktury dotyczące jednego okresu rozliczeniowego. Ponadto na karcie możesz znaleźć dotychczasowe płatności i saldo należności.