Hvordan fungerer mobile nøkkelkort?

Når du har aktivert mobile nøkkelkort, må du holde telefonen 5 cm eller nærmere leseren i 2 sekunder og vente på et lydsignal og et grønt lys.  Nå kan du åpne døren! Det eksisterende WeWork-adgangskortet vil virke som før.