Det mobile nøkkelkortet mitt virker ikke lenger. Hva skal jeg gjøre?

Bruker du iOS 13? Vi er klar over de potensielle problemene med tillatelse for plasseringstillatelser for iOS 13, og vi jobber med å få på plass en langvarig løsning. Før denne løsningen er på plass, kan du enten gå til telefoninnstillingene og angi «Alltid» for posisjonstjenester til WeWork-appen, eller starte WeWork-appen før du bruker et mobilt nøkkelkort.

 

Hvis du ikke bruker iOS 13 og fremdeles har problemer, anbefaler vi at du følger trinnene nedenfor for å løse problemet:

Trinn 1: Sørg for at bluetooth er på. Gå til «Innstillinger» > «Bluetooth» > og skyv sirkelen til høyre slik at den blir grønn.

Trinn 2A – iOS: Slå først bluetooth «Av» og deretter «På» igjen i «Appinnstillingene»

Trinn 2B – Android: Slå førstflymodus «På» og deretter «Av» igjen fra nedtrekksmenyen

Trinn 3: Start WeWork-appen på nytt dersom det er nødvendig.

Trinn 4: Send tilbakemelding. Åpne WeWork-appen > Klikk på «Konto» nederst i menyen > Klikk på «Administrer nøkkelkort» > Klikk på «Har du et problem?», så vil WeWorks sikkerhetsteam kontakte deg!