Hvordan avbryter jeg en utskriftsjobb som pågår?

Hvis utskriftsjobben er sendt fra skriveren, må du kontakte et fellesskapsmedlem så raskt som mulig. Dette må gjøres personlig hvis du vil kansellere en utskriftsjobb.