Hvordan bruker jeg WiFi-ringing?

Hva er det?

WiFi Calling lar deg ringe ved å bruke mobilen over et Trådløst datanettverk. Du trenger ingen spesiell programvare eller abonnement, og det støttes av alle større teleoperatører. Det er i utgangspunktet ikke annerledes enn å ringe over de nye LTE-nettverkene, og mottakeren vil fremdeles se mobilnummeret ditt. Hvis du er i et område med dårlig mobildekning, men har et godt trådløst nettverk, vil telefonen din automatisk utnytte det trådløse nettverket du er tilkoblet til for å foreta et anrop. Anrop som foretas over et trådløst nettverk vil fremdeles belaste abonnementet ditt.

Hvorfor bør jeg bruke det?

Hvis du er i et område med dårlig dekning og du ofte opplever at samtalen kobles fra eller ikke kan ringe ut, anbefaler vi at du aktiverer WiFi-ringing. Noen områder kan oppleve svak signalstyrke, men hvis den mobile enheten din er koblet til et WeWork WiFi-nettverk, kan du utnytte WiFi-ringing. Det å aktivere WiFi-ringing kan virkelig forbedre muligheten til å foreta og motta anrop i disse områdene når aktivert.

Støtter telefonen min WiFi-ringing?

Hvis du har kjøpt telefonen din i løpet av de siste par årene, støtter den nok WiFi-ringing. Populære enheter som Apple iPhone og Samsung Galaxy telefoner vil alle støtte WiFi-ringing. For å være sikker må du følge innstillingene for å aktivere WiFi-ringing.

Hvordan aktiverer jeg WiFi-ringing?

Følg instruksjonene under for enheten din. Instruksjoner er kun tilgjengelig for iOS og Android per i dag, men hvis du bruker et annet operativsystem på mobilen, kan funksjonen fremdeles være støttet.

IOS

Innstillinger > Telefon > WiFi-ringing

Merk: Teleoperatøren din kan be deg om å bekrefte primæradressen din for nødtelefoner. Alle nødsamtaler omdirigeres til mobilnettet hvor mulig, for å dirigere samtalen til riktig sted basert på lokasjon. Dersom mobildekning ikke er tilgjengelig, vil den oppgitte lokasjonen benyttes. En ofte oversett fordel med WiFi-ringing er muligheten til å foreta nødsamtaler når mobildekningen er dårlig eller utilgjengelig. 

Android

Merk: Avhengig av hvilken Android-enhet du har, kan disse innstillingene være plassert et annet sted. 

SAMSUNG GALAXY S

Innstillinger > Trådløst og nettverk > WiFi-ringing

GOOGLE NEXUS

Innstillinger > Innstillinger > Anrop > Konfigurer WiFi-ringing