Hva er spenningen på stikkontaktene på kontoret?

Spenningen i stikkontaktene i WeWorks kontorer varierer fra lokale til lokale. Ta kontakt med det lokale fellesskapsteamet for å få hjelp, eller send en støtteforespørsel.