Hvem gjennomfører vedlikeholdsarbeid for WeWork?

Vedlikeholdsforespørsler til WeWork utføres av driftsteamet vårt. Hvis du har behov for vedlikeholdstjenester på kontoret, kan du sende inn en støtteforespørsel. Nedenfor ser du en oversikt over hva teamet tar seg av:

  • TV-montering
  • Møbelmontering
  • Installasjon av bilder/hyller
  • Generelle vaktmestertjenester 

 

Husk:

 Medlemsspesifikke forespørsler som krever endringer av kontorer vil medføre gebyrer for oppsett og fjerning.

  • Gebyrer beregnes ut fra omfanget av arbeidet, og tiden det tar å ferdigstille forespørselen.
  • Gebyrene legges på selskapets konto når arbeidet er ferdig, og belastes på neste måneds fakturering.
  • Alt arbeid som fører til kostnader må godkjennes av primærmedlemmet for kontoen før arbeidet startes.
  • WeWork fakturerer vanligvis for ekstra vedlikeholdsarbeid per time (for alt arbeid er første time automatisk, og måles deretter i 30 minutters trinn).
  • Timesatsen for tjenester er noe forskjellig fra by til by. Du kan få mer informasjon ved å kontakte det lokale fellesskapsteamet.
  • Alle priser bekreftes på støtteforespørselen før arbeidet ferdigstilles.