Hvordan justerer jeg temperaturen på kontoret?

Muligheten til å angi en spesifikk temperatur på kontoret avhenger av hvilke varme-, ventilasjons- og klimatiseringssystemer (VVS-systemer) som er i bruk, og hvordan det kan berøre nabokontorer som ligger i samme temperatursone. 

Send inn en støtteforespørsel hvis du vil justere temperaturen, så gjør vi vårt beste for å imøtekomme ønsket ditt.

Før du sender inn en forespørsel vedrørende VVS, anbefaler vi at du gjør følgende for å sikre at systemene virker effektivt og er så miljøvennlige som mulig:

  • Sjekk at dører og vinduer er lukket.    
  • Om mulig, unngå bruk av personlige varmeovner, vannkokere og kaffetraktere ettersom disse kan øke temperaturen og påvirke VVS-systemene.  
  • Sjekk at temperatursensorene ikke er tildekket eller plassert ved siden av varmekilder.  
  • Hvis du jobber utenom vanlig kontortid, må du være oppmerksom på at vi tilpasser VVS-systemene i dette tidsrommet for å spare strøm. Ta kontakt med fellesskapteamet ditt for nærmere informasjon.