Hva er en appendiks til en medlemskapsavtale?

Vi tilpasser som regel ikke vilkårene for en medlemskapsavtale, men vi prøver å tilfredsstille medlemmene våre så godt vi kan.

Hvis du ønsker å legge til en appendiks til medlemskapet ditt, ber vi deg sende inn en støtteforespørsel. Vi prøver å behandle den så fort som mulig. Eksempler på tilfeller der appendikser egner seg er når det gjøres endringer på/av:

  • Bedriftsnavnet på avtalen
  • Bedriftens hovedmedlem
  • En gyldig avtaleunderskriver

Hvis du ønsker å inkludere en appendiks til medlemskapet ditt for en av de ovennevnte grunnene, ber vi deg sende inn en støtteforespørsel.