Etter å ha mottatt telefonen – hvordan konfigurerer jeg den?

Hvis et medlem leier en telefon gjennom WeWork, blir den tilgjengelig for umiddelbar bruk så snart den kobles til en Ethernet-port. Hvis et medlem tar med seg sin egen telefon, må vedkommende samarbeide med leverandøren for å kalibrere telefonen til nettverket vårt. Hvis telefonleverandøren mislykkes i å koble telefonen til nettverket vårt, kan du sende inn en støtteforespørsel med relevant informasjon (bedriftsnavn, telefonnummer, telefonmodell og kontornummer), så prøver WeWork-teamet å hjelpe deg med å få til konfigurering og installering.