Hvordan bruker jeg telefonen i konferanserommet?

Telefonene i konferanserommene kan brukes av medlemmer etter behov. Hvis du ikke hører ringetonen etter å ha trykket på «Ring», må du sende inn en støtteforespørsel der du oppgir romnummeret til konferanserommet.

Merk: Vi støtter ikke internasjonale anrop på konferansetelefoner per i dag.