Hva er WeWorks retningslinjer for alkohol og sikkerhet?

Hvis du arrangerer et arrangement i et WeWork-lokale, kan du merke deg følgende retningslinjer:

  • Hvis det serveres alkohol under et arrangement, er det strengt forbudt for mindreårige å drikke alkohol.
  • Hvis et medlem deltar i planleggingen av og/eller gjennomføringen av arrangementet, anses vedkommende som arrangementsvert og må signere WeWorks arrangementsavtale. Send inn en støtteforespørsel med bakgrunnsinformasjon om arrangementet, så vil din Community Manager sørge for å gi deg avtalen.
  • Arrangementsverten må gi en liste over deltakere til fellesskapsteamet minst 3 timer før arrangementet finner sted. 
  • Kun de som står oppført på listen kan delta på arrangementet.
  • Merk: I forbindelse med arrangementer kreves det ofte avgifter og sikkerhetsdepositum. Disse varierer fra lokale til lokale.