Hva er WeWorks retningslinjer for alkohol og sikkerhet?

Hvis du arrangerer et arrangement i et WeWork-lokale, kan du merke deg følgende retningslinjer:

  • Hvis det serveres alkohol under et arrangement, er det strengt forbudt for mindreårige å drikke alkohol.
  • Hvis et medlem deltar i planleggingen og/eller gjennomføringen av et arrangement, så anses vedkommende som arrangementsvert og må signere på WeWorks arrangementsavtale. Send inn en støtteforespørsel med bakgrunnsinformasjon om arrangementet, slik at lederen for brukerfellesskapet kan gi deg avtalen.
  • Arrangementsverten må gi en liste over deltakere til fellesskapsteamet minst 3 timer før arrangementet finner sted. 
  • Kun de som står oppført på listen kan delta på arrangementet.
  • Merk: I forbindelse med arrangementer kreves det ofte avgifter og sikkerhetsdepositum. Disse varierer fra lokale til lokale.