Hvordan holder WeWork arbeidsplassen min sikker?

WeWork har både tekniske og fysiske sikkerhetsløsninger for å sikre beskyttelsen av medlemmene våre, deres ansatte og den konfidensielle informasjonen som håndteres i kontorfellesskapene våre. WeWork benytter seg av videostyrings- og tilgangskontrollsystemer globalt for å sikre at bare autoriserte ansatte og/eller medlemmer har passende adgangsrettigheter.