Hva er WeWorks retningslinjer for post- og pakkehåndtering?

WeWork tilbyr gratis post- og pakkehåndtering og lagring i de fleste medlemskapspakkene. (Mer informasjon om hvert av medlemskapene finner du her: https://www.wework.com/pricing).

Brev og pakker lagres vanligvis bak eller i nærheten av resepsjonen eller felleskapsbaren, og kan hentes på forespørsel. Det er opp til medlemmene selv å stikke innom og hente pakker og post, men fellesskapteamet sender e-postvarsler for å varsle medlemmer om pakker som har kommet. Vi ber om at medlemmer henter post og pakker snarest mulig for å unngå at det samler seg opp.

WeWork tilbyr foreløpig ingen tjenester for utgående post og pakker. Retningslinjer vedrørende utgående post håndteres ulikt fra bygg til bygg etter fellesskapteamet eget skjønn. Hvis medlemmer ønsker å sende utgående post med Posten, PostNord eller lignende, og dette er et alternativ i deres lokale, skal de sørge for at forsendelsen er adressert og frankert korrekt før de legger den ved resepsjonen.

Hvis medlemmer ønsker å sende en pakke, skal de avtale et hentetidspunkt med den foretrukne posttjenesten. Hvis dette er en mulighet i bygget, kan medlemmer levere fra seg korrekt adresserte og frankerte pakker i resepsjonen som senere overleves posttjenesten.