Hvordan justerer jeg tidtakeren på lysene?

Vær oppmerksom på at ikke alle WeWork-kontorlys er justerbare. Hvis du lykkes i å justere kontorbelysningen, vil du merke at lyset ved bryteren blinker én gang hvert 15. minutt av varigheten som er lagt til den automatisk tidtakeren, opp til maksimalt 45 minutter. Hvis lyset ved tidtakeren ikke blinker når du holder inne knappen, kan ikke kontorbelysningen justeres.