Hva er WeWorks retningslinjer for kansellering?

WeWork krever at medlemmer varsler om utflytting siste arbeidsdagen i måneden før utflytting. Hvis du f.eks. ønsker å flytte ut i slutten av juni, må du gi beskjed innen kl. 18.00 den siste arbeidsdagen i mai. WeWork gjør ingen unntak fra denne regelen.