Hva er WeWorks retningslinjer for kansellering?

Medlemmer med medlemskapene We eller Hot Desk kan når som helst kansellere på slutten av gjeldende måned. F.eks. vil en kansellering 17. mars bety at medlemskapet forblir aktivt frem til 31. mars.

Medlemskap på eget skrivebord og privatkontor har 30 dagers oppsigelsestid. Kontakt det lokale fellesskapsteamet via en støtteforespørsel eller fellesbaren der du er fra kl. 09:00 til 18:00 fra mandag til fredag for å diskutere saken nærmere. Vær oppmerksom på at disse medlemskapene innebærer bindende vilkår som forklares og beskrives før du signerer en avtale.