Hva er WeWorks retningslinjer for foto-/filmforespørsler?

Medlemmer spør ofte om lov til å bruke området til å filme enten til egne eller profesjonelle prosjekter. Vi tillater dette så lenge medlemmene følger reglene og forskriftene fastsatt i avtalen vår for filming i WeWorks lokaler.

 

Denne avtalen må signeres av alle som ønsker å ta opp video eller fotografere i lokalene våre. Send inn en støtteforespørsel med bakgrunnsinformasjon, så vil din Community Manager gi deg en kopi av avtalen.