Hva er WeWorks retningslinjer for foto-/filmforespørsler?

Medlemmer spør ofte om lov til å bruke området til å filme enten til egne eller profesjonelle prosjekter. Vi tillater dette så lenge medlemmene følger reglene og forskriftene fastsatt i avtalen vår for filming i WeWorks lokaler.

Denne avtalen må signeres av alle som ønsker å ta opp video eller fotografere i kontorfellesskapene våre. 

Vær oppmerksom på at vi krever at et konferanserom må reserveres, og at det ikke er tillatt å gjøre opptak eller å ta bilder i fellesområdene. Dette av hensyn til personvernet til andre medlemmer.