Hva er WeWorks retningslinjer for skilting?

WeWork gir ut ett bedriftsskilt pr. kontor, med mindre noe annet er avtalt. Skiltet limes på kontorvinduet med framsiden mot gangen, og inneholder vanligvis bedriftens navn og logo. Du kan bestille et bedriftsskilt ved å sende inn en støtteforespørsel

Hvis du vil bestille flere logoer (fordi dere har endret logen eller du vil ha flere loger for flere vinduer) kan du gjøre dette mot en avgift som varierer fra lokale til lokale. Ta kontakt med brukerfellesskapteamet ditt eller send en støtteforespørsel om å motta mer info.