Hvordan fungerer reservasjoner for konferanserom og når belastes bedrifter?

Medlemmene kan bestille konferanserommene fra WeWorks mobilapp eller på nettstedet for medlemsnettverket. Kreditter for reservering av konferanserom tildeles i den måneden du bruker dem. Hvis du f.eks. reserverer et rom 1. november  for et konferanserom som du skal bruke 10. desember, blir vil dette vises på kredittutdelingen for desember.

OBS! Hvis et medlem bruker mer enn de tildelte kredittene, blir medlemmet belastet 25 dollar (eller tilsvarende i regionens valuta) per ekstra kreditt.