Hva er depositumet?

Depositumet er et engangsbeløp som du må betale før du flytter inn. Vi har denne ordningen som en sikkerhet ved eventuelle manglende betalinger. Vi beholder depositumet ditt så lenge du har et WeWork-medlemskap.

Depositumet overføres tilbake til medlemmer 30 dager etter utflytting.

Depositumet varierer etter betalingsmåte. Jo mer direkte betalingsmåte du velger, desto lavere blir avgiften. Avgiften varierer etter region. Du må derfor kontakte lederen for brukerfellesskapet for å få oppgitt den spesifikke avgiften. 

 

Vær oppmerksom på at endring av betalingsmetode kan føre til endring av tilbakebetalingen av depositumet.