Hva gjør jeg hvis nettverksportene/internett slutter å fungere?

Dersom Ethernet-porten eller Internett slutter å fungere, bør du først sjekke at datamaskinen din er koblet til rett trådløst nettverk, eller at ledningen er plugget i veggen. Hvis problemet vedvarer, ber vi deg sende inn en støtteforespørsel slik at IT-teamet vårt kan hjelpe deg med feilsøkingen.