Hvordan nullstiller jeg talepostkassen på telefonen eller endrer passord?

Hvis du har telefontjeneste fra Vonage, må du ringe Vonage på 611 for alle henvendelser om talepostkasse og passord.

Avhengig av landet ditt, kan du også få tilgang til kontoadministrering på https://phonerequests.com/ eller https://wework.vonage.com.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hvis du har telefontjeneste fra Ooma, kan administratoren for Ooma Office-kontoen tilbakestille pin-kode og nettpassord for en bruker på nett ved å logge inn på Ooma Office Manager på http://office.ooma.com.

 

Velg brukeren på Administrer internnumre-skjermen og klikk på valget for å tilbakestille passord, eller bytt til Talepost-fanen og legg inn den nye PIN-koden for talepostkassen.

Hvis du trenger hjelp over telefon, ta kontakt med Ooma på:

(855) 803-2565 (USA)

(855) 803-2564 (Canada)

0 800 91 08 67 (Frankrike)

1800 531 894 (Australia)