Kan WeWork finne på å be meg om personlige opplysninger eller betalingsinformasjon?

  • For å beskytte medlemmene fra å bli ofre for "phishing" og potensiell avsløring av personlig informasjon, har WeWork forbudt personalet fra å spørre medlemmer om personlige opplysninger eller betalingsinformasjon på telefon eller e-post. "Phishing" er en form for sosialt svindelangrep med mål om å få tak i sensitiv informasjon ved å utgi seg for å være noen andre via e-post eller telefon.
  • For å hjelpe til med å forhindre at medlemmer eksponeres for slik svindel, har vi satt sammen en liste over metoder for å identifisere falske e-poster eller telefonsamtaler:
    • E-poster med nettfiske kan inneholde grammatiske feil, stavefeil eller tegnsettingsfeil. WeWorks eksterne kommunikasjon gjennomgår streng kvalitetssikring før den leveres til medlemmene våre. Dermed er det svært usannsynlig at det finnes grammatiske feil, stavefeil eller tegnsettingsfeil i en e-post som faktisk er fra WeWork.
    • E-post eller telefonsamtaler med nettfiske kan inneholde en hasteforespørsel om personlige opplysninger eller betalingsinformasjon. WeWork vil ALDRI be medlemmer oppgi personnummer, passord eller kredittkortnumre på e-post eller over telefonen.
    • En e-post med nettfiske kan be medlemmer klikke på en lenke. Som en forholdsregel bør WeWork-medlemmer holde musepekeren over maskerte lenker, for å se den faktiske nettadressen før de klikker på lenken.