Hvordan sikrer vi medlemmenes data?

Det å ivareta medlemmenes sikkerhet og trygghet er blant det viktigste vi gjør. For å sikre medlemsdataene på høyeste nivå er WeWork sertifisert i tråd med den internasjonale standarden ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001).


ISO 27001 er markedets beste standardreguleringer for gode rutiner av et administreringssystem for informasjonssikkerhet (Information Security Management System = ISMS). ISMS er er sikkerhetsprogram som består av ulike retningslinjer, prosedyrer og kontroller for å håndtere, overvåke og forbedre en organisasjons rutiner vedrørende informasjonssikkerhet.


WeWorks ISO 27001-sertifisering finner du her.