Hvordan sikrer WeWork medlemmenes data?

  • WeWork er ISO 27001-sertifisert.
  • ISO 27001 er markedets beste standardreguleringer for gode rutiner av et administreringssystem for informasjonssikkerhet (Information Security Management System = ISMS). ISMS er et sikkerhetsprogram som består av ulike retningslinjer, prosedyrer og kontroller for å håndtere, overvåke og forbedre en organisasjons rutiner vedrørende informasjonssikkerhet.
  • Vedlagt finner du en kopi av WeWorks ISO 27001-sertifisering.