Kan jeg legge til post- og pakkehåndtering?

Post- og pakkehåndtering er inkludert for løsningene Dedikert skrivebord og Privatkontor. Løsninger for Clean desk og We-medlemskap tilbyr dette som en tilleggstjeneste i de fleste bygningene. Ta kontakt med det lokale fellesskapsteamet i den ønskede lokasjonen for å finne ut mer.