Gir WeWork vervebelønninger?

Ja! Vårt  henvisningsprogram belønner WeWork-medlemmer med 10 % av den månedlige medlemsavgiften til medlemmet som registrerer seg, for opptil ett år. Dette gjelder kun for abonnementene for dedikert skrivebord og privat kontor. Det er ingen grenser for antallet henvisningsbelønninger et medlem kan motta.