Når forfaller depositumet? Når forfaller første måneds medlemskapsavgift?

Depositum forfaller før innflyttingsdato. Vi samler inn depositumet mellom signeringsdatoen og innflyttingsdatoen. Medlemsavgift for den første måneden forfaller første dag i måneden. Merk at begge avgifter må betales før du flytter inn i WeWork-kontorfellesskapet ditt.