Hvordan kan jeg oppdatere firmanavnet som er oppført på fakturaene våre?

Ta kontakt med lederen for brukerfellesskapet hvis du trenger å oppdatere navnet i kontoen.