Over welke verzekeringen moeten WeWork-leden beschikken?

Leden met eigen bureaus en privékantoren moeten beschikken over de volgende soorten verzekeringen (zoals vermeld in de lidmaatschapsovereenkomst):

Een algemene aansprakelijkheidsverzekering die de locaties dekt waar het lid zaken doet (bijvoorbeeld gemeenschappelijke ruimtes, kantoren, de straat).

Een bedrijfsverzekering die bedrijfsonderbreking dekt en tevens de eigendommen van het lid.

Als je voor een bedrijf werkt, dient je werkgever werknemerscompensatie (via TriNet of andere aanbieders van voordelen) voor bepaalde andere risico's, zoals arbeidsgerelateerd letsel, en een zorgverzekering via de Affordable Care Act te bieden. Als je bij deze kwesties hulp nodig hebt van een verzekeringsmakelaar, dan kun je hiervoor terecht bij het Ledennetwerk van WeWork.