Wat moet ik doen als ik in mijn gebouw een lekkage of wateroverlast zie?

Als de lekkage niet urgent is, dien dan een ondersteuningsticket in. Als het wel urgent is, neem dan zo snel mogelijk contact op met je Community-team. Zij zullen actie ondernemen.