Zou WeWork mij ooit om persoonlijke of financiële informatie vragen?

  • Om onze leden te beschermen tegen phishing en de mogelijke verspreiding van hun privégegevens, mogen medewerkers van WeWork leden niet via de telefoon of e-mail om persoonlijke of financiële gegevens vragen. Phishing is een aanval op basis van social engineering, waarbij men probeert gevoelige informatie te achterhalen door zich via de e-mail of telefoon voor te doen als een betrouwbare entiteit.
  • Om onze leden te beschermen tegen deze vorm van fraude, volgt hier een lijst met kenmerken van nepmails en -telefoongesprekken:
    • Een phishing-mail bevat soms taal-, spel- en interpunctiefouten. De externe communicatie van WeWork ondergaat een strenge kwaliteitscontrole voordat leden deze te zien krijgen. Het is dus hoogst onwaarschijnlijk dat een echte e-mail van WeWork taal-, spel- of interpunctiefouten bevat.
    • In een phishing-mail of -telefoongesprek word je soms dringend verzocht om persoonlijke of financiële informatie te verstrekken. WeWork zal haar leden NOOIT via de e-mail of telefoon om hun burgerservicenummer, wachtwoorden of creditcardnummer vragen.
    • In een phishing-mail kun je gevraagd worden om op een link te klikken. Uit voorzorg kun je je muis over een gemaskeerde link bewegen zodat het echte adres zichtbaar wordt voordat je verder klikt.