Siapakah yang akan menyelesaikan kerja-kerja penyelenggaraan WeWork?

Kerja-kerja penyelenggaraan WeWork akan di penuhi oleh pasukan kemudahan dalaman kami. Sekiranya anda memerlukan khidmat penyelenggaraan untuk pejabat anda, sila kemukakan tiket sokongan. Berikut adalah skop kerja pasukan kami:

 

 • Pemasangan TV
 • Pemasangan Perabot
 • Pemasangan Gambar/Rak
 • Perkhidmatan Pekerja Rencam Am

 

Sebagai Ingatan:

 

 • Permintaan khas ahli yang memerlukan pengubahan terhadap pejabat mereka mempunyai yuran bagi setiap persediaan dan pembuangan yang berkaitan dengannya.
 • Yuran adalah berasaskan skop kerja dan tempoh masa yang diperlukan untuk menangani permintaan.
 • Yuran akan ditambah ke dalam akaun syarikat apabila kerja-kerja telah selesai dan dicaj ke dalam penyata bulanan mereka seterusnya.
 • Semua kerja yang melibatkan kos hendaklah diluluskan oleh ahli utama dalam akaun sebelum kerja-kerja disempurnakan.
 • WeWork biasanya menghantar bil untuk penyelenggaraan tambahan mengikut jam (untuk 1 jam pertama bagi sebarang kerja ia adalah automatik, ia kemudiannya akan diukur dalam peningkatan 30 minit, selepas itu).
 • Setiap jam bekerja adalah kira-kira USD $75, tetapi harga mungkin berbeza sedikit bagi setiap bandar.
 • Semua harga disahkan pada tiket sokongan sebelum skop kerja selesai.