Apakah tambahan perjanjian keahlian?

Kami biasanya tidak menyesuaikan syarat Perjanjian Keahlian. Walau bagaimanapun, kami bersedia untuk cuba memenuhi keperluan ahli kami berdasarkan kes demi kes.

Jika anda ingin membuat penambahan untuk keahlian anda, sila hantar tiket sokongan dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memproses secepat mungkin. Beberapa contoh apabila tambahan bersesuaian adalah apabila terdapat perubahan kepada:

  • Nama syarikat pada Perjanjian
  • Ahli utama Syarikat
  • Penandatangan yang diberi kuasa

Jika anda ingin memasukkan tambahan kepada keahlian anda atas apa-apa sebab di atas, sila kemukakan tiket sokongan.