Apakah insurans yang perlu ada bagi ahli-ahli WeWork?

Ahli dengan meja khusus dan pejabat peribadi dikehendaki untuk mempunyai jenis insurans yang berikut (seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Keahlian):

Liabiliti am meliputi lokasi-lokasi di mana ahli menjalankan perniagaan (iaitu ruang umum, Pejabat, Jalan).

Insurans hartanah memberi perlindungan gangguan perniagaan, serta barang-barang kepunyaan ahli.

Jika anda bekerja untuk sebuah syarikat, majikan anda perlu mempunyai pampasan pekerja (boleh didapati melalui TriNet atau pemberi faedah yang lain) yang melindungi risiko-risiko lain yang dikaitkan dengan kecederaan tempat kerja serta liputan penjagaan kesihatan di bawah Akta Penjagaan dengan harga yang berpatutan. Jika seorang ahli memerlukan broker insurans untuk membantu dengan isu-isu ini, mereka boleh mendapatkan bantuan melalui Rangkaian ahli WeWork.