Apakah yuran persediaan di WeWork dan mengapa ia di caj?

Yuran persediaan untuk ahli-ahli ialah $100 dan ia adalah kos sekali bayar untuk setiap ahli. Ia meliputi cukai, perabot, yuran berpindah, dan ia tidak dikembalikan.