Apakah dasar di WeWork untuk bekerja dari lokasi lain?

Ahli-ahli boleh bekerja dari mana-mana lokasi WeWork (apabila tersedia) dengan menggunakan kredit untuk menempah ruang kerja harian melalui aplikasi WeWork atau Rangkaian Ahli. Anda akan menerima pengesahan penempahan anda, dan kunci kad anda akan boleh digunakan secara automatik di lokasi yang dipilih pada hari tersebut.