Apakah dasar acara WeWork untuk alkohol dan keselamatan?

Jika anda menganjurkan acara di ruang WeWork, berikut merupakan beberapa garis panduan am yang perlu diambil perhatian:

  • Jika sesuatu acara melibatkan alkohol, tiada sesiapa di bawah umur dibenarkan untuk mengambil alkohol.
  • Jika mana-mana Ahli mengambil bahagian dalam perancangan dan/atau menghoskan acara, orang itu dianggap sebagai Tuan Rumah dan mesti menandatangani perjanjian acara WeWork. Sila kemukakan permintaan sokongan dengan latar belakang maklumat tentang acara tersebut supaya Pengurus Komuniti anda boleh menyediakan perjanjian tersebut.
  • Penganjur Acara mesti menyediakan senarai peserta kepada pasukan Komuniti sekurang-kurangnya 3 jam sebelum acara berlangsung. 
  • Hanya individu yang disenaraikan dalam senarai peserta akan dibenarkan terlibat dalam acara berkenaan.
  • Sila ambil perhatian: sering terdapat yuran dan deposit sekuriti yang berkaitan dengan acara yang berbeza-beza mengikut lokasi.