Bagaimanakah WeWork dapat memastikan tempat kerja saya selamat?

WeWork mempunyai penyelesaian keselamatan teknikal dan fizikal untuk memastikan perlindungan Ahli kami, pekerja mereka, dan maklumat sulit yang ditangani dalam ruang kami. WeWork menggunakan sistem pengurusan dan kawalan akses video secara global, untuk memastikan hanya kakitangan yang diberi kuasa dan/atau Ahli mempunyai keistimewaan akses yang betul.