Apakah polisi pembatalan di WeWork?

Ahli-ahli WeWork perlu memberi notis oleh pada hari akhir perniagaan pada sebulan sebelum berpindah keluar. Sebagai contoh, jika anda ingin berpindah pada akhir bulan Jun, anda dikehendaki memberi notis pada jam 6 petang pada hari terakhir perniagaan bulan Mei. WeWork tidak membenarkan pengecualian kepada peraturan ini.