Apakah polisi pembatalan di WeWork?

Untuk sebarang pertanyaan mengenai dasar pembatalan WeWork, sila hubungi Pasukan Komuniti tempatan anda melalui Permintaan Sokongan atau di Bar Komuniti di lokasi anda antara jam 9 PAGI - 6 PETANG, Isnin - Jumaat.