Adakah pejabat saya dilengkapi dengan telefon?

Perkhidmatan telefon ialah perkhidmatan berbayar tambahan yang disediakan oleh WeWork bersama dengan rakan telekomunikasi kami tersedia untuk ahli dengan Meja Khusus dan Pejabat Peribadi. Telefon boleh dipesan melalui Kedai Perkhidmatan WeWork (store.wework.com). Kontrak adalah secara bulanan dan bayaran yang dikenakan merupakan bayaran kadar rata yang berbeza-beza mengikut pasaran.

Lihat senarai pilihan telefon yang tersedia di sini: https://store.wework.com/office-needs di bawah Telecom.

Jika anda mempunyai telefon dan perkakasan anda sendiri, pasukan Teknologi Ahli kami boleh membantu anda menyediakan talian telefon anda. Sila kemukakan permintaan sokongan untuk perkhidmatan ini. Dalam kes ini, anda bertanggungjawab untuk menyelesaikan sebarang keperluan sokongan teknikal dengan pembekal perkhidmatan telefon anda sendiri.