Apakah dasar pendaftaran tetamu di WeWork? Di mana saya boleh mendaftarkan tetamu saya?

Dalam usaha kita untuk mengekalkan persekitaran yang selamat dan terjamin, kita akan mengenalpasti sesiapa yang datang ke kawasan kami setiap hari. Semua tetamu yang bukan ahli akan diminta untuk mendaftar masuk di meja sambut tetamu semasa ketibaan.

Untuk membantu mempercepatkan proses, kami meminta semua ahli untuk mendaftarkan tetamu mereka lebih awal. Dengan dokumentasi yang betul (Bergambar) terlebih dahulu, meja sambut tetamu boleh menghantar tetamu anda bertemu dengan anda.

    • Nota: Jika anda mempunyai beberapa tetamu yang datang sekaligus, sila pastikan pendaftaran mereka secara individu melalui aplikasi WeWork atau Rangkaian Ahli (https://members.wework.com/) sebelum ketibaan.

WeWork ahli perlu hadir semasa tetamu mereka berada di kawasan. Atas sebab Keselamatan, kami tidak membenarkan tetamu untuk masuk ke ruang kami tanpa kelulusan dari ahli dan pengakuan bahawa mereka akan berada di kawasan ketika tetamu mereka berada di sana.