Apakah polisi pelawat WeWork?

    • WeWork ialah persekitaran terbuka dan Ahli adalah dialu-alukan untuk membawa tetamu mereka. WeWork menggunakan sistemnya yang tersendiri untuk mendokumenkan semua pelawat yang memasuki lokasi yang dioperasikan oleh WeWork. 
    • Sila pastikan tetamu membawa ID bergambar mereka untuk daftar masuk. Ambil perhatian sebagai Ahli, anda bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh pelawat anda. Untuk mengoptimumkan pengalaman tetamu anda, WeWork mengesyorkan supaya Ahli mendaftarkan tetamu yang dijangka sebelum ketibaan di lokasi WeWork.