Bagaimana saya mengeset semula mel suara telefon atau menukar kata laluan saya?

Jika anda mempunyai perkhidmatan telefon Vonage, sila hubungi Vonage di 611 untuk semua pertanyaan mel suara telefon dan kata laluan.

Bergantung kepada negara anda, anda juga boleh mengakses alat pengurusan akaun di https://phonerequests.com/ atau https://wework.vonage.com.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jika anda mempunyai perkhidmatan telefon Ooma, pentadbir akaun pejabat Ooma boleh menetapkan semula PIN mel suara dan kata laluan web untuk pengguna dengan log masuk ke pejabat pengurus Ooma di http://office.ooma.com.

 

Pilih pengguna di skrin Uruskan Sambungan dan klik pada opsyen untuk tetap semula kata laluan, atau tukar ke tab Mel Suara dan masukkan PIN mel suara yang baharu.

Jika anda memerlukan bantuan melalui telefon, sila hubungi Ooma di:

(855) 803-2565 (A.S.)

(855) 803-2564 (Kanada)

0 800 91 08 67 (Perancis)

1800 531 894 (Australia)