Bagaimana kami menjaga data ahli-ahli kami?

Keselamatan dan jaminan maklumat ahli-ahli kami adalah amat penting. Untuk melindungi data-data ahli dengan sewajarnya di peringkat tertinggi, WeWork telah disahkan mematuhi piawaian antarabangsa ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001).


ISO 27001 adalah amalan terbaik industri yang mengawal sesuatu maklumat Keselamatan sistem pengurusan (ISMS). ISMS tersebut adalah satu program keselamatan yang terdiri daripada satu set polisi, prosedur dan kawalan untuk mengurus, memantau, dan mempertingkatkan amalan keselamatan maklumat sesebuah organisasi.


Sijil ISO 27001 WeWork boleh dilihat di sini.