Apakah Garis Panduan Komuniti WeWork

Garis Panduan Komuniti WeWork boleh didapati di sini. Garis panduan ini bertujuan untuk membantu ahli-ahli kami mendapat pengalaman yang terbaik daripada WeWork. Kami perincikan dalam "apa yang boleh dan apa yang tidak" mengenai rangkaian ahli untuk membantu ahli-ahli kami berasa selamat dan disokong.