Bilakah yuran penahan perkhidmatan saya perlu dibayar? Bilakah tarikh akhir pembayaran yuran keahlian bulan pertama saya?

Yuran penahan perkhidmatan perlu dibayar sebelum tarikh anda berpindah masuk. Kami akan memungut yuran penahan perkhidmatan anda antara tarikh anda menandatangani perjanjian dan tarikh anda berpindah masuk. Pembayaran yuran keahlian bulan pertama anda perlu dibayar pada hari pertama setiap bulan. Sila ambil perhatian bahawa anda perlu membayar kedua-dua yuran sebelum anda berpindah masuk ke ruangan WeWork.